Syria trưng bằng chứng phiến quân bỏ lại vũ khí Mỹ ở Cao nguyên Golan

Syria trưng bằng chứng phiến quân bỏ lại vũ khí Mỹ ở Cao nguyên Golan

An ninh quân đội Syria phát hiện một số lượng lớn vũ khí ở Quneitra và Daraa

An ninh quân đội Syria phát hiện một số lượng lớn vũ khí ở Quneitra và Daraa

An ninh quân đội Syria phát hiện một số lượng lớn vũ khí ở Quneitra và Daraa

An ninh quân đội Syria phát hiện một số lượng lớn vũ khí ở Quneitra và Daraa

Syria thu giữ kho vũ khí khổng lồ của quân khủng bố gần cao nguyên Golan

Syria thu giữ kho vũ khí khổng lồ của quân khủng bố gần cao nguyên Golan

Syria: Phát hiện bất ngờ trong kho vũ khí khổng lồ của phiến quân ở gần cao nguyên Golan

Syria: Phát hiện bất ngờ trong kho vũ khí khổng lồ của phiến quân ở gần cao nguyên Golan

Chùm ảnh: Quân đội Syria giành chiến lợi phẩm gần Cao nguyên Golan

Chùm ảnh: Quân đội Syria giành chiến lợi phẩm gần Cao nguyên Golan

Quân đội Syria phát hiện kho vũ khí khủng của phiến quân

Quân đội Syria phát hiện kho vũ khí khủng của phiến quân

Quân đội Syria chiếm giữ thêm vũ khí phe thánh chiến đầu hàng ở Quneitra

Quân đội Syria chiếm giữ thêm vũ khí phe thánh chiến đầu hàng ở Quneitra

Quân đội Syria giải phóng toàn bộ vùng biên giới Cao nguyên Golan

Quân đội Syria giải phóng toàn bộ vùng biên giới Cao nguyên Golan

Chiến sự Syria: Tỉnh Quneitra sắp sửa được giải phóng hoàn toàn

Chiến sự Syria: Tỉnh Quneitra sắp sửa được giải phóng hoàn toàn

Chùm ảnh: Quân đội Syria tiếp quản pháo đài của phiến quân ở Bắc Quneitra

Chùm ảnh: Quân đội Syria tiếp quản pháo đài của phiến quân ở Bắc Quneitra