Bước sang tuổi 17, con trai Bằng Kiều mới được mẹ cho cắt đuôi tóc

Bước sang tuổi 17, con trai Bằng Kiều mới được mẹ cho cắt đuôi tóc

Nam ca sĩ Bằng Kiều và vợ cũ vừa có những chia sẻ dài nhân dịp con trai lớn của họ bước sang tuổi 17.