Hé lộ nguyên nhân 1 thợ lặn tử vong khi tìm kiếm máy bay Indonesia rơi

Hé lộ nguyên nhân 1 thợ lặn tử vong khi tìm kiếm máy bay Indonesia rơi

Thợ lặn không nổi lên khi tìm nạn nhân vụ máy bay Indonesia rơi

Thợ lặn không nổi lên khi tìm nạn nhân vụ máy bay Indonesia rơi

Phát hiện thân và động cơ máy bay bị rơi ở Indonesia, một thợ lặn thiệt mạng

Phát hiện thân và động cơ máy bay bị rơi ở Indonesia, một thợ lặn thiệt mạng

Thợ lặn Indonesia tử nạn khi đang lặn tìm máy bay Lion Air

Thợ lặn Indonesia tử nạn khi đang lặn tìm máy bay Lion Air

Tìm kiếm máy bay Indonesia gặp nạn, một thợ lặn thiệt mạng

Tìm kiếm máy bay Indonesia gặp nạn, một thợ lặn thiệt mạng

Thợ lặn tìm kiếm máy bay Indonesia thiệt mạng

Thợ lặn tìm kiếm máy bay Indonesia thiệt mạng

Trục vớt máy bay Lion Air rơi: 1 thợ lặn Indonesia thiệt mạng

Trục vớt máy bay Lion Air rơi: 1 thợ lặn Indonesia thiệt mạng

Lý do thợ lặn Indonesia thiệt mạng khi tìm máy bay Lion Air rơi

Lý do thợ lặn Indonesia thiệt mạng khi tìm máy bay Lion Air rơi

Thợ lặn tử vong khi tìm kiếm máy bay Lion Air

Thợ lặn tử vong khi tìm kiếm máy bay Lion Air