Mây trời Hoàng Su Phì

Mây trời Hoàng Su Phì

Độc đáo Festival dù lượn 'Bay trên mùa vàng' năm 2019

Độc đáo Festival dù lượn 'Bay trên mùa vàng' năm 2019

Yên Bái tổ chức Festival dù lượn 'Bay trên mùa vàng'

Yên Bái tổ chức Festival dù lượn 'Bay trên mùa vàng'

Bình yên Sì Thâu Chải

Bình yên Sì Thâu Chải

Trải nghiệm 'Bay trên mùa nước đổ' ở Mù Cang Chải

Trải nghiệm 'Bay trên mùa nước đổ' ở Mù Cang Chải

Khai mạc Festival 'Bay trên mùa nước đổ'

Khai mạc Festival 'Bay trên mùa nước đổ'

Khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' ở Yên Bái

Khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' ở Yên Bái

Khai mạc Festival 'Bay trên mùa nước đổ' năm 2019

Khai mạc Festival 'Bay trên mùa nước đổ' năm 2019

Yên Bái khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ'

Yên Bái khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ'

Khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' tại Mù Cang Chải

Khai mạc Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' tại Mù Cang Chải

Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' tại Yên Bái

Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' tại Yên Bái

Bay trên mùa nước đổ

Bay trên mùa nước đổ

Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ'

Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' tại Yên Bái

Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' tại Yên Bái

Sắp diễn ra Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' năm 2019

Sắp diễn ra Festival dù lượn 'Bay trên mùa nước đổ' năm 2019

Bình yên Sì Thâu Chải

Bình yên Sì Thâu Chải

Chiến đấu cơ F-82: Máy bay phản lực 'kép' kỳ lạ từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên

Chiến đấu cơ F-82: Máy bay phản lực 'kép' kỳ lạ từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên

Mục kích trực thăng tấn công Trung Quốc khạc đạn khoét núi

Mục kích trực thăng tấn công Trung Quốc khạc đạn khoét núi