Sinh viên Bách Khoa phát hành game siêu anh hùng trên Steam

Sinh viên Bách Khoa phát hành game siêu anh hùng trên Steam

Street Hero game siêu anh hùng Việt Nam do một sinh viên Bách Khoa Hà Nội tự mình phát triển và hiện đã...