Ai Cập khẳng định chống sự can thiệp của nước ngoài vào Libya

Ai Cập khẳng định chống sự can thiệp của nước ngoài vào Libya

Ưu tiên thỏa thuận tích nước cho đập thủy điện Đại Phục Hưng

Ưu tiên thỏa thuận tích nước cho đập thủy điện Đại Phục Hưng

Ai Cập và Nam Phi thảo luận vấn đề nước sông Nile

Ai Cập và Nam Phi thảo luận vấn đề nước sông Nile

Ai Cập khẳng định lập trường nhất quán về vấn đề Libya

Ai Cập khẳng định lập trường nhất quán về vấn đề Libya

Dịch Covid-19: Nhiều quốc gia đồng loạt đóng cửa trường học

Dịch Covid-19: Nhiều quốc gia đồng loạt đóng cửa trường học

Tổng thống Ai Cập nêu rõ lập trường về vấn đề Palestine

Tổng thống Ai Cập nêu rõ lập trường về vấn đề Palestine

Ai Cập khai trương căn cứ quân sự lớn nhất tại Biển Đỏ

Ai Cập-Pháp tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình Syria và Libya

Ai Cập và Nga tăng cường quan hệ song phương và hợp tác an ninh

Tổng thống Ai Cập khẳng định sự ủng hộ dành cho Palestine

Tổng thống Ai Cập bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga