VDSC: BIDV có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống mức 65%

VDSC: BIDV có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống mức 65%

Theo VDSC, BIDV có kế hoạch phát hành thêm khoảng 10% vốn điều lệ nhằm đưa tỉ lệ sỡ hữu nhà nước xuống mức...