Rơi máy bay, Bộ trưởng và Thứ trưởng Paraguay tử nạn

Rơi máy bay, Bộ trưởng và Thứ trưởng Paraguay tử nạn

Tìm thấy máy bay chở Bộ trưởng Paraguay, cả 4 người thiệt mạng

Tìm thấy máy bay chở Bộ trưởng Paraguay, cả 4 người thiệt mạng

Tìm thấy máy bay chở Bộ trưởng Paraguay mất tích, nhiều khả năng không ai sống sót

Tìm thấy máy bay chở Bộ trưởng Paraguay mất tích, nhiều khả năng không ai sống sót

Tìm thấy máy bay chở Bộ trưởng Nông nghiệp Paraguay mất tích

Tìm thấy máy bay chở Bộ trưởng Nông nghiệp Paraguay mất tích

Hiện trường vụ rơi máy bay chở Bộ trưởng Paraquay

Hiện trường vụ rơi máy bay chở Bộ trưởng Paraquay

Thảm khốc rơi máy bay chở Bộ trưởng Paraguay, 4 người tử nạn

Thảm khốc rơi máy bay chở Bộ trưởng Paraguay, 4 người tử nạn

Máy bay chở Bộ trưởng Paraguay biến mất bí ẩn

Máy bay chở Bộ trưởng Paraguay biến mất bí ẩn

Máy bay chở Bộ trưởng Nông nghiệp Paraguay mất tích

Máy bay chở Bộ trưởng Nông nghiệp Paraguay mất tích