Iraq hợp lực giúp Iran chống lệnh trừng phạt của Mỹ

Iraq hợp lực giúp Iran chống lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran - Iraq mở rộng thương mại bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Iran - Iraq mở rộng thương mại bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Tân Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi: Kỳ vọng và thử thách

Tân Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi: Kỳ vọng và thử thách

Tân Thủ tướng Iraq và những thách thức trước mắt

Tân Thủ tướng Iraq và những thách thức trước mắt

Iraq: Thủ tướng cùng 14 thành viên nội các tuyên thệ nhậm chức

Iraq: Thủ tướng cùng 14 thành viên nội các tuyên thệ nhậm chức

Tân Tổng thống Iraq Barham Salih: Tính tương đối của sự tuyệt đối

Tân Tổng thống Iraq Barham Salih: Tính tương đối của sự tuyệt đối

Tân chính phủ Iraq 'ngộp thở' với hàng chục nghìn người đăng ký làm bộ trưởng

Tân chính phủ Iraq 'ngộp thở' với hàng chục nghìn người đăng ký làm bộ trưởng

Điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Iraq

Tân Tổng thống Iraq là chính khách người Kurd

Tân Tổng thống Iraq là chính khách người Kurd

Điều ít biết về tân Tổng thống Iraq xuất thân là người Kurd

Điều ít biết về tân Tổng thống Iraq xuất thân là người Kurd

Ông Barham Salih trở thành Tổng thống mới của Iraq

Ông Barham Salih trở thành Tổng thống mới của Iraq

Tổng thống Iraq chỉ định chính khách Adel Abdul Mahdi làm Thủ tướng

Tổng thống Iraq chỉ định chính khách Adel Abdul Mahdi làm Thủ tướng