Dịp lễ 30/4 và 1/5 Đà Nẵng đón hơn 370.000 lượt khách

Dịp lễ 30/4 và 1/5 Đà Nẵng đón hơn 370.000 lượt khách

Du khách 'đổ bộ' Đà Nẵng mùa du lịch biển

Du khách 'đổ bộ' Đà Nẵng mùa du lịch biển

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019: Nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019: Nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách

Đà Nẵng: Khai trương mùa du lịch biển

Đà Nẵng: Khai trương mùa du lịch biển

Đà Nẵng khai trương Mùa Du lịch biển 2019

Đà Nẵng khai trương Mùa Du lịch biển 2019

Khai trương Mùa du lịch biển Đà Nẵng với thông điệp 'Chung tay chống rác thảc nhựa'

Khai trương Mùa du lịch biển Đà Nẵng với thông điệp 'Chung tay chống rác thảc nhựa'

Đà Nẵng: Khởi động mùa hè với 'Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019'

Đà Nẵng: Khởi động mùa hè với 'Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019'

Khởi động mùa du lịch bằng thông điệp chống rác thải nhựa

Khởi động mùa du lịch bằng thông điệp chống rác thải nhựa