Sở hữu kỳ nghỉ: mở cánh cửa ngắm những 'tuần trăng' mới

Sở hữu kỳ nghỉ: mở cánh cửa ngắm những 'tuần trăng' mới

Ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ nhưng mô hình Sở hữu kỳ nghỉ vẫn thể hiện tính 'thời trang' của mình khi đáp...