Liên tục bán tài sản, bầu Đức đối mặt với nhiều khó khăn?

Liên tục bán tài sản, bầu Đức đối mặt với nhiều khó khăn?

Lý Xuân Hải có 'vực' được HAG?

Lý Xuân Hải có 'vực' được HAG?

Bầu Đức: Mời ông Lý Xuân Hải về làm việc là 'cái bắt tay lịch sử'!

Bầu Đức: Mời ông Lý Xuân Hải về làm việc là 'cái bắt tay lịch sử'!

Mời ông Lý Xuân Hải về công ty, bầu Đức nói gì?

Mời ông Lý Xuân Hải về công ty, bầu Đức nói gì?

Cựu CEO Lý Xuân Hải chính thức 'đầu quân' cho Hoàng Anh Gia Lai

Cựu CEO Lý Xuân Hải chính thức 'đầu quân' cho Hoàng Anh Gia Lai

Cựu CEO Lý Xuân Hải chính thức về 'đầu quân' cho công ty bầu Đức

Cựu CEO Lý Xuân Hải chính thức về 'đầu quân' cho công ty bầu Đức

Bầu Đức mời ông Lý Xuân Hải về làm trưởng ban chiến lược

Bầu Đức mời ông Lý Xuân Hải về làm trưởng ban chiến lược

Cựu CEO Lý Xuân Hải chính thức về công ty bầu Đức

Cựu CEO Lý Xuân Hải chính thức về công ty bầu Đức

Bầu Đức bổ nhiệm cựu Tổng Giám đốc ACB làm cố vấn chiến lược

Bầu Đức bổ nhiệm cựu Tổng Giám đốc ACB làm cố vấn chiến lược

Cựu CEO ngân hàng Lý Xuân Hải chính thức về đầu quân cho Bầu Đức

Cựu CEO ngân hàng Lý Xuân Hải chính thức về đầu quân cho Bầu Đức

Ông Lý Xuân Hải làm Trưởng ban chiến lược của HAG

Ông Lý Xuân Hải làm Trưởng ban chiến lược của HAG

Ái nữ 8x nhận thêm 56 triệu cổ phiếu; Bác tin mời ông Lý Xuân Hải

Ái nữ 8x nhận thêm 56 triệu cổ phiếu; Bác tin mời ông Lý Xuân Hải

Tài sản ông Vượng vượt Trump, ồn ào CEO Lý Xuân Hải

Tài sản ông Vượng vượt Trump, ồn ào CEO Lý Xuân Hải

Tài sản ông Vượng vượt Trump, ồn ào CEO Lý Xuân Hải

Tài sản ông Vượng vượt Trump, ồn ào CEO Lý Xuân Hải

Bầu Đức lên tiếng về thông tin mời ông Lý Xuân Hải làm Phó chủ tịch Tập đoàn HAGL

Bầu Đức lên tiếng về thông tin mời ông Lý Xuân Hải làm Phó chủ tịch Tập đoàn HAGL

Bầu Đức lên tiếng về thông tin mời ông Lý Xuân Hải làm Phó chủ tịch Tập đoàn HAGL

Bầu Đức lên tiếng về thông tin mời ông Lý Xuân Hải làm Phó chủ tịch Tập đoàn HAGL

Bầu Đức phủ nhận thông tin mời ông Lý Xuân Hải về làm phó

Bầu Đức phủ nhận thông tin mời ông Lý Xuân Hải về làm phó

Bầu Đức phủ nhận thông tin mời ông Lý Xuân Hải về làm phó

Bầu Đức phủ nhận thông tin mời ông Lý Xuân Hải về làm phó

Bầu Đức phản hồi tin mời ông Lý Xuân Hải làm sếp phó

Bầu Đức phản hồi tin mời ông Lý Xuân Hải làm sếp phó

Bầu Đức phủ nhận mời cựu CEO Lý Xuân Hải về Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức phủ nhận mời cựu CEO Lý Xuân Hải về Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức phủ nhận mời cựu CEO Lý Xuân Hải về Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức phủ nhận mời cựu CEO Lý Xuân Hải về Hoàng Anh Gia Lai

'Không hề có chuyện tôi mời anh Hải về làm Phó Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai'

'Không hề có chuyện tôi mời anh Hải về làm Phó Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai'

Bầu Đức nói gì trước thông tin mời cựu CEO Lý Xuân Hải về đầu quân?

Bầu Đức nói gì trước thông tin mời cựu CEO Lý Xuân Hải về đầu quân?

Bầu Đức mời cựu CEO ngân hàng Lý Xuân Hải về làm phó Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức mời cựu CEO ngân hàng Lý Xuân Hải về làm phó Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức mời cựu CEO ngân hàng Lý Xuân Hải về làm phó Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức mời cựu CEO ngân hàng Lý Xuân Hải về làm phó Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức mời cựu CEO ngân hàng Lý Xuân Hải về làm phó Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức mời cựu CEO ngân hàng Lý Xuân Hải về làm phó Hoàng Anh Gia Lai

Doanh nghiệp 24h: 'MobiFone mua AVG có xứng với đồng vốn bỏ ra không?'

Doanh nghiệp 24h: 'MobiFone mua AVG có xứng với đồng vốn bỏ ra không?'

Doanh nghiệp 24h: 'MobiFone mua AVG có xứng với đồng vốn bỏ ra không?'

Doanh nghiệp 24h: 'MobiFone mua AVG có xứng với đồng vốn bỏ ra không?'

Cựu CEO ACB Lý Xuân Hải có thể làm Phó Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai

Cựu CEO ACB Lý Xuân Hải có thể làm Phó Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai

Cựu CEO ACB Lý Xuân Hải có thể làm Phó Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai

Cựu CEO ACB Lý Xuân Hải có thể làm Phó Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai

Cựu CEO Lý Xuân Hải được mời về Tập đoàn của Bầu Đức

Cựu CEO Lý Xuân Hải được mời về Tập đoàn của Bầu Đức

Bầu Đức mời ông Lý Xuân Hải về làm Phó chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai?

Bầu Đức mời ông Lý Xuân Hải về làm Phó chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai?

Thực hư CEO Lý Xuân Hải được mời về HAGL

Thực hư CEO Lý Xuân Hải được mời về HAGL

Bầu Đức mời cựu CEO ACB Lý Xuân Hải về làm Phó Chủ tịch HAGL

Bầu Đức mời cựu CEO ACB Lý Xuân Hải về làm Phó Chủ tịch HAGL

Bầu Đức mời cựu CEO ACB Lý Xuân Hải về làm Phó Chủ tịch HAGL

Bầu Đức mời cựu CEO ACB Lý Xuân Hải về làm Phó Chủ tịch HAGL

Cựu tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải trở thành Chủ tịch HĐQT Bảo Lộc Silk

Cựu tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải trở thành Chủ tịch HĐQT Bảo Lộc Silk

Cựu tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải làm về tơ lụa

Cựu tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải làm về tơ lụa