Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Khánh thành công trình văn hóa lịch sử Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Khánh thành công trình văn hóa lịch sử Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Khánh thành đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Khánh thành đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại khu vực Tây Bắc Campuchia

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại khu vực Tây Bắc Campuchia

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

Khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Banteay Meanchay

2 người chết, nhiều người bị thương do mưa lốc tại Campuchia

2 người chết, nhiều người bị thương do mưa lốc tại Campuchia