VNPAY gây ấn tượng tại Banking Vietnam 2019 với công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt

VNPAY gây ấn tượng tại Banking Vietnam 2019 với công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt

Chìa khóa mở cửa nền kinh tế không dùng tiền mặt

Chìa khóa mở cửa nền kinh tế không dùng tiền mặt

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động

Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động

LienVietPostBank tham gia sự kiện Banking Vietnam 2019

LienVietPostBank tham gia sự kiện Banking Vietnam 2019

Tỷ lệ người dân Việt Nam sử dụng tiền mặt để thanh toán dự kiến giảm xuống dưới 10% vào năm 2020

Tỷ lệ người dân Việt Nam sử dụng tiền mặt để thanh toán dự kiến giảm xuống dưới 10% vào năm 2020

Thanh toán di động của Việt Nam tăng trưởng chóng mặt, đạt mức gần 170%

Thanh toán di động của Việt Nam tăng trưởng chóng mặt, đạt mức gần 170%

Ngân hàng Việt đẩy mạnh số hóa, thúc đẩy tài chính toàn diện

Ngân hàng Việt đẩy mạnh số hóa, thúc đẩy tài chính toàn diện

Banking Vietnam 2019: Tạo đột phá trong nền kinh tế không dùng tiền mặt

Banking Vietnam 2019: Tạo đột phá trong nền kinh tế không dùng tiền mặt

Thúc dòng tiền chảy hiệu quả và minh bạch

Thúc dòng tiền chảy hiệu quả và minh bạch

'Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt'

'Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt'

'Tiềm năng của thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang rất lớn'

'Tiềm năng của thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang rất lớn'

Thanh toán không tiền mặt: Ngại tính pháp lý

Thanh toán không tiền mặt: Ngại tính pháp lý

Ngành ngân hàng tăng cường số hóa các dịch vụ

Ngành ngân hàng tăng cường số hóa các dịch vụ

Kết nối dịch vụ thật thông để hút thanh toán phi tiền mặt

Kết nối dịch vụ thật thông để hút thanh toán phi tiền mặt

Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt

Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt

Chuyên gia: 'Miễn phí tài khoản cơ bản sẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt'

Chuyên gia: 'Miễn phí tài khoản cơ bản sẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt'

Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt

Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt

Thanh toán điện tử ngày càng dễ

Thanh toán điện tử ngày càng dễ

Thanh toán không dùng tiền mặt vào giai đoạn nước rút

Thanh toán không dùng tiền mặt vào giai đoạn nước rút

Hướng tới thực thi chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện

Hướng tới thực thi chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện

Baking Vietnam 2019: Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế KDTM

Baking Vietnam 2019: Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế KDTM

Banking Vietnam 2019 hướng đến không dùng tiền mặt

Banking Vietnam 2019 hướng đến không dùng tiền mặt

Bảy ngân hàng đầu tiên sắp phát hành thẻ chip

Bảy ngân hàng đầu tiên sắp phát hành thẻ chip

Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt

Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt

Thanh toán không dùng tiền mặt vào giai đoạn nước rút

Thanh toán không dùng tiền mặt vào giai đoạn nước rút

Gia tăng đột biến giao dịch tài chính qua điện thoại di động

Gia tăng đột biến giao dịch tài chính qua điện thoại di động

Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt

Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt

Nền kinh tế không tiền mặt: Chủ đề chính tại Banking Vietnam 2019

Nền kinh tế không tiền mặt: Chủ đề chính tại Banking Vietnam 2019

Gần 20,7 triệu tỷ đồng thanh toán điện tử liên ngân hàng trong quý 1

Gần 20,7 triệu tỷ đồng thanh toán điện tử liên ngân hàng trong quý 1

Sắp diễn ra Banking Vietnam 2019

Sắp diễn ra Banking Vietnam 2019

Thanh toán không dùng tiền mặt vẫn 'ì ạch'

Thanh toán không dùng tiền mặt vẫn 'ì ạch'