TP Hồ Chí Minh và bang Thuringen (Đức) đẩy mạnh hợp tác đào tạo nghề

TP Hồ Chí Minh và bang Thuringen (Đức) đẩy mạnh hợp tác đào tạo nghề

Chọn nghề - việc làm

Chọn nghề - việc làm

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Thủ hiến Bang Thuringen, CHLB Đức

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng làm việc với Thủ hiến Bang Thuringen, CHLB Đức

Bang Thuringen (CHLB Đức) ủng hộ ký kết EVFTA

Bang Thuringen (CHLB Đức) ủng hộ ký kết EVFTA

Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Bang Thuringen (Đức)

Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Bang Thuringen (Đức)

Thủ tướng mong các bang của Đức đầu tư mạnh vào Việt Nam

Thủ tướng mong các bang của Đức đầu tư mạnh vào Việt Nam

Bang Thuringen (Đức) chính thức là Khách mời danh dự tại Vietnam FoodExpo 2019

Bang Thuringen (Đức) chính thức là Khách mời danh dự tại Vietnam FoodExpo 2019

Bang Thuringen của Đức là khách mời danh dự tại Vietnam Foodexpo 2019

Bang Thuringen của Đức là khách mời danh dự tại Vietnam Foodexpo 2019

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thủ hiến bang Thuringen (Đức)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thủ hiến bang Thuringen (Đức)

Thủ tướng tiếp Thủ hiến bang Thuringen

Thủ tướng tiếp Thủ hiến bang Thuringen