Nhiệm kỳ nhiều thành tựu của Đảng bộ Bộ Ngoại giao

Nhiệm kỳ nhiều thành tựu của Đảng bộ Bộ Ngoại giao

Bổ nhiệm ông Phạm Đình Hải giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Thời Đại

Bổ nhiệm ông Phạm Đình Hải giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Thời Đại

Ông Phạm Đình Hải giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Thời Đại

Ông Phạm Đình Hải giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Thời Đại

Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ mới

Giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến vì an ninh Tổ quốc

Giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến vì an ninh Tổ quốc

Giao lưu điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh Tổ quốc với Báo Nhân Dân

Hoạt động âm nhạc cần bám sát thực tiễn

Nâng cao tính chuyên nghiệp, vị thế của nền âm nhạc Việt

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an trong quần chúng nhân dân

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Chú trọng phát triển thể loại âm nhạc đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của công chúng

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Ông Võ Văn Thưởng: Âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần tạo ra các bản sắc và phẩm giá con người Việt Nam

Đưa hoạt động âm nhạc giàu bản sắc dân tộc đi liền với nhịp bước của thời đại, gắn bó với nhân dân

Hoạt động âm nhạc cần bám sát thực tiễn sinh động của cuộc sống

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Các điển hình tiên tiến trong CAND giao lưu với Báo Nhân Dân

Âm nhạc cổ vũ sức mạnh để vượt qua những lúc gian nan, nghịch cảnh

'Tạo điều kiện để nhạc sĩ tắm mình trong thực tiễn'

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ động phát huy vai trò phản biện xã hội

Báo Hải quan đạt nhiều giải quan trọng tại Cuộc thi báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính

Khen thưởng các cá nhân trong tổ chức Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Học viện Chính trị CAND bế giảng lớp Lý luận chính trị cao cấp khóa 4

Tạp chí Cộng sản 90 năm xây dựng và phát triển

Ông Võ Văn Thưởng: Tạp chí Cộng sản phải là 'vũ khí sắc bén' của công tác tư tưởng

Bổ nhiệm ông Phan Xuân Thủy làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Phan Xuân Thủy được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Phan Xuân Thủy làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bổ nhiệm ông Phan Xuân Thủy giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW

Bổ nhiệm ông Phan Xuân Thủy làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Phan Xuân Thủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Phan Xuân Thủy được bổ nhiệm làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương

Bổ nhiệm ông Phan Xuân Thủy giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

Bổ nhiệm ông Phan Xuân Thủy giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Hội thảo 'Tạp chí Cộng sản 90 năm xây dựng và phát triển'

Ban Tuyên giáo Trung ương có tân Phó Trưởng ban

Tạp chí Cộng sản: Khẳng định vị thế ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng

Ông Phan Xuân Thủy làm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Tạp chí Cộng sản phải là 'vũ khí sắc bén' của công tác tư tưởng

Ban Bí thư bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Hội thảo Tạp chí Cộng sản 90 năm xây dựng và phát triển

Hội thảo 'Tạp chí Cộng sản: 90 năm xây dựng và phát triển'

Bộ GD-ĐT 'chốt' phương án thi tốt nghiệp THPT 2 đợt

Thủ tướng giao Bộ trưởng GD&ĐT quyết định việc thi tốt nghiệp THPT

Đam mê làm cầu nối niềm tin

Phát huy truyền thống 90 năm, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Cán bộ ngành Tuyên giáo phải nhận thức rõ sứ mệnh 'đi trước, mở đường'

Công tác Tuyên giáo phải thấm nhuần sứ mệnh 'đi trước, mở đường'

Những chặng đường vẻ vang

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

Khơi dậy khát vọng dân tộc, giải đáp đúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội.

Toàn ngành Tuyên giáo quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Kỷ niệm trọng thể 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Làm tuyên giáo chưa bao giờ là công việc dễ dàng

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Lãnh ấn tiên phong đi trước mở đường

Phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ là nhiệm vụ chiến lược quan trọng

Đội ngũ trí thức góp phần tạo niềm tin của nhân dân với Đảng

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên giáo

Phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ là nhiệm vụ chiến lược của Đảng

Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống

Phát huy truyền thống 90 năm công tác Tuyên giáo của Đảng

Đảng, Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục gắn bó, đồng hành với dân tộc (*)

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

Phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ là nhiệm vụ chiến lược của Đảng

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng ngành Tuyên giáo của Đảng

Bộ Chính trị làm việc (tuần thứ hai, đợt 1) về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhất là ở địa bàn Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương

Báo điện tử ĐCSVN gặp mặt cán bộ hưu trí nhân 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tọa đàm kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn với Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Sáng tạo, cống hiến vì khát vọng Việt Nam hùng cường

Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc ngành tuyên giáo

Trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Thường trực Ban Bí thư dự kỷ niệm 90 năm ngành tuyên giáo

Tôn vinh đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu

'Cần tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, tự cường'

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là nhiệm vụ chiến lược

Vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đồng hành cùng dân tộc

Ngành tuyên giáo phải 'đi trước, đi cùng và đi sau' trong mọi nhiệm vụ chính trị

Trí thức, văn nghệ sĩ đồng hành với Đảng, với dân tộc trên con đường phát triển

Ông Trần Quốc Vượng: Trí thức, văn nghệ sĩ là sức mạnh của Đảng

Phát triển đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ là nhiệm vụ chiến lược của Đảng

Khi đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ vững mạnh sẽ nâng tầm trí tuệ dân tộc