Nghịch lý thiếu giáo viên, thừa hiệu phó ở Gia Lai

Nghịch lý thiếu giáo viên, thừa hiệu phó ở Gia Lai

'Cuộc cách mạng' chưa từng có trong tiền lệ

'Cuộc cách mạng' chưa từng có trong tiền lệ

Tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng Luật Dân số để trình Quốc hội

Tổng hợp ý kiến đóng góp xây dựng Luật Dân số để trình Quốc hội

Từ nghị quyết về 'tam nông' đến nền nông nghiệp hiện đại

Từ nghị quyết về 'tam nông' đến nền nông nghiệp hiện đại

Mấy khía cạnh lý luận về dân vận, công tác dân vận

Phó CTN Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nga

Phó CTN Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nga

Toàn tỉnh có 148 xã và 1.635 thôn, bản được công nhận đơn vị 'dân vận khéo'

Thương hiệu tạo nền tảng cho văn hóa doanh nghiệp

Thương hiệu tạo nền tảng cho văn hóa doanh nghiệp

Hội thảo khoa học 'Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh'

Hội thảo khoa học 'Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh'

Phương pháp đào tạo nghề cần có sự thay đổi

Phương pháp đào tạo nghề cần có sự thay đổi

Đưa chính sách BHXH, BHYT đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Đưa chính sách BHXH, BHYT đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành phố Vinh kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành phố Vinh kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

Tập trung tuyên truyền triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII)

Tập trung tuyên truyền triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII)

3 mốc thời gian quan trọng trong lộ trình tăng lương

3 mốc thời gian quan trọng trong lộ trình tăng lương

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Tích cực đấu tranh phản bác luận điệu sai trái

Tích cực đấu tranh phản bác luận điệu sai trái