Thanh Hóa: Hỗ trợ thiết bị học nghề cho thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn

Thanh Hóa: Hỗ trợ thiết bị học nghề cho thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn

20 máy may công nghiệp phục vụ công tác học nghề mới được Ban Vận động Quỹ 'Bầu ơi' phối hợp với Hội Bảo...
Thanh Hóa: Trao tặng xe lăn, học bổng cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Thanh Hóa: Trao tặng xe lăn, học bổng cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

An Giang: Tiếp nhận 12,6 tỷ đồng an sinh xã hội và phòng, chống dịch

An Giang: Tiếp nhận 12,6 tỷ đồng an sinh xã hội và phòng, chống dịch

MTTQ nỗ lực mang Tết đến cho người nghèo trên khắp cả nước

MTTQ nỗ lực mang Tết đến cho người nghèo trên khắp cả nước

Gần 14.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' và chương trình an sinh xã hội

Gần 14.000 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' và chương trình an sinh xã hội

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu dân cư giàu đẹp, văn minh

Đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu dân cư giàu đẹp, văn minh

Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách

An Giang nỗ lực thực hiện chính sách an sinh xã hội

Châu Phú: Cất 389 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Phường Mỹ Thới: Trao tặng 2 căn nhà cho hộ nghèo

Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa': Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo'

Thái Bình: 1,35 tỷ đồng ủng hộ người nghèo trong ngày đầu phát động

Bắc Ninh chăm lo cho người nghèo

Chung tay 'Vì người nghèo'

Lạng Sơn: Vận động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Phát động ủng hộ đồng bào nghèo và xã, thôn đặc biệt khó khăn