Cần tiếp cận mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

Cần tiếp cận mục tiêu đảm bảo tính hiệu quả trong phát triển đối tượng tham gia BHXH

Đa dạng hóa phương thức thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế

Đa dạng hóa phương thức thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế

Phấn đấu mỗi tháng giảm 0,5% số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội: Con số nhỏ, giá trị lớn

Phấn đấu mỗi tháng giảm 0,5% số tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội: Con số nhỏ, giá trị lớn

BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn, vì sao?

BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn, vì sao?

Tiết kiệm chưa đến 5.000 đồng/ngày, về già có lương hưu, vì sao?

Tiết kiệm chưa đến 5.000 đồng/ngày, về già có lương hưu, vì sao?

Nhiều lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

Nhiều lợi ích cho người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện

Ngành Bảo hiểm xã hội: Quyết tâm đảm bảo quyền lợi người tham gia

Phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp

Tăng cường thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH