Tổng kết công tác đảm bảo an ninh và y tế APEC 2017

Tổng kết công tác đảm bảo an ninh và y tế APEC 2017

Ngành văn hóa - du lịch hoàn thành xuất sắc vai trò đối với thành công APEC 2017

Ngành văn hóa - du lịch hoàn thành xuất sắc vai trò đối với thành công APEC 2017

Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động góp phần tạo nên thành công năm APEC 2017

Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động góp phần tạo nên thành công năm APEC 2017

Tổng kết công tác đảm bảo an ninh và y tế APEC 2017

Tổng kết công tác đảm bảo an ninh và y tế APEC 2017

Nhiều nước bày tỏ mong muốn học hỏi công tác tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam

Nhiều nước bày tỏ mong muốn học hỏi công tác tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam

Tổng kết công tác đảm bảo an ninh và y tế APEC 2017

Tổng kết công tác đảm bảo an ninh và y tế APEC 2017

APEC duy trì vai trò thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng

APEC duy trì vai trò thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng

APEC duy trì vai trò thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng

APEC duy trì vai trò thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng

APEC 2017: APEC duy trì vai trò thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng

APEC 2017: APEC duy trì vai trò thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng

Đà Nẵng với APEC 2017

Đà Nẵng với APEC 2017