AIPA 41: Nội dung nghị sự mang tính bao trùm, toàn diện, vì sự thịnh vượng chung

AIPA 41: Nội dung nghị sự mang tính bao trùm, toàn diện, vì sự thịnh vượng chung

Ngày 9/9/2020, Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41) tiếp tục ngày làm việc thứ hai theo...
AIPA 41: Ủy ban Tổ chức thông qua nhiều nội dung, chương trình và báo cáo quan trọng

AIPA 41: Ủy ban Tổ chức thông qua nhiều nội dung, chương trình và báo cáo quan trọng

Việt Nam sẵn sàng cho Kỳ họp Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

Việt Nam sẵn sàng cho Kỳ họp Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

AIPA 41: Vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

AIPA 41: Vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Ban Thư ký Quốc gia AIPA 41 họp trực tuyến với Ban Thư ký nghị viện thành viên

Ban Thư ký Quốc gia AIPA 41 họp trực tuyến với Ban Thư ký nghị viện thành viên

PHIÊN HỌP TRỰC TUYẾN BAN THƯ KÝ QUỐC GIA AIPA 41 VỚI BAN THƯ KÝ AIPA VÀ BAN THƯ KÝ NGHỊ VIỆN THÀNH VIÊN

PHIÊN HỌP TRỰC TUYẾN BAN THƯ KÝ QUỐC GIA AIPA 41 VỚI BAN THƯ KÝ AIPA VÀ BAN THƯ KÝ NGHỊ VIỆN THÀNH VIÊN

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự AIPA 40 và thăm chính thức Thái-lan

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự AIPA 40 và thăm chính thức Thái-lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41

Bế mạc Đại Hội đồng AIPA 40, Việt Nam nhận chức Chủ tịch luân phiên

Bế mạc Đại Hội đồng AIPA 40, Việt Nam nhận chức Chủ tịch luân phiên

Bế mạc Đại Hội đồng AIPA 40, Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên

Bế mạc Đại Hội đồng AIPA 40, Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên