Chốt sổ BHXH trong trường hợp công ty cũ không còn tồn tại

Chốt sổ BHXH trong trường hợp công ty cũ không còn tồn tại

BHXH Việt Nam và TCty Bưu điện Việt Nam bàn cách tháo gỡ khó khăn

BHXH Việt Nam và TCty Bưu điện Việt Nam bàn cách tháo gỡ khó khăn

Đẩy nhanh quá trình phát hành thẻ BHYT điện tử từ năm 2020

Đẩy nhanh quá trình phát hành thẻ BHYT điện tử từ năm 2020

Những trường hợp được tính là tham gia BHYT 5 năm liên tục

Những trường hợp được tính là tham gia BHYT 5 năm liên tục

Cách nhận biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa

Cách nhận biết sổ BHXH đã được chốt hay chưa

Vướng mắc về sổ BHXH do có tháng nghỉ không hưởng lương

Vướng mắc về sổ BHXH do có tháng nghỉ không hưởng lương

Bước đột phá của ngành Bảo hiểm xã hội

Bước đột phá của ngành Bảo hiểm xã hội

Sổ BHXH sai số CMND có ảnh hưởng đến quá trình đóng không?

Sổ BHXH sai số CMND có ảnh hưởng đến quá trình đóng không?

Tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH

Tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH

Ý nghĩa mã số K1, K2 hoặc K3 trên thẻ BHYT

Ý nghĩa mã số K1, K2 hoặc K3 trên thẻ BHYT

Đã có 4 tỉnh hoàn thành bàn giao sổ bảo hiểm xã hội

Đã có 4 tỉnh hoàn thành bàn giao sổ bảo hiểm xã hội

Thu hồi 55% nợ đọng bảo hiểm xã hội qua thanh tra, kiểm tra

Thu hồi 55% nợ đọng bảo hiểm xã hội qua thanh tra, kiểm tra

Thu hồi 55% nợ đọng bảo hiểm xã hội qua thanh tra, kiểm tra

Thu hồi 55% nợ đọng bảo hiểm xã hội qua thanh tra, kiểm tra

Tăng cường kiểm tra, nợ bảo hiểm xã hội giảm mạnh

Tăng cường kiểm tra, nợ bảo hiểm xã hội giảm mạnh

Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động: Nhiều sổ vẫn do doanh nghiệp giữ

Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động: Nhiều sổ vẫn do doanh nghiệp giữ

BHXH Việt Nam triển khai việc sử dụng thẻ BHYT điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng

BHXH Việt Nam triển khai việc sử dụng thẻ BHYT điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng

Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sẽ hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động trước 30/9/2018

Sẽ hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động trước 30/9/2018

Thẻ BHYT hết hạn đúng lúc ốm, bạn phải làm gì?

Thẻ BHYT hết hạn đúng lúc ốm, bạn phải làm gì?

Muốn nhận tiền ngay, người lao động 'cắm' cả sổ bảo hiểm xã hội

Muốn nhận tiền ngay, người lao động 'cắm' cả sổ bảo hiểm xã hội

Những điểm mới trên thẻ BHYT từ năm 2018

Những điểm mới trên thẻ BHYT từ năm 2018

Bảo hiểm xã hội Việt Nam- Hướng tới cấp thẻ bảo hiểm điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam- Hướng tới cấp thẻ bảo hiểm điện tử

Bảo hiểm Xã hội Hà Nội: Rà soát in cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Hà Nội: Rà soát in cấp lại thẻ bảo hiểm y tế