Tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH

Tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH

Ý nghĩa mã số K1, K2 hoặc K3 trên thẻ BHYT

Ý nghĩa mã số K1, K2 hoặc K3 trên thẻ BHYT

Chốt sổ BHXH trong trường hợp doanh nghiệp còn nợ BHXH

Chốt sổ BHXH trong trường hợp doanh nghiệp còn nợ BHXH

Đã có 4 tỉnh hoàn thành bàn giao sổ bảo hiểm xã hội

Đã có 4 tỉnh hoàn thành bàn giao sổ bảo hiểm xã hội

Thu hồi 55% nợ đọng bảo hiểm xã hội qua thanh tra, kiểm tra

Thu hồi 55% nợ đọng bảo hiểm xã hội qua thanh tra, kiểm tra

Thu hồi 55% nợ đọng bảo hiểm xã hội qua thanh tra, kiểm tra

Thu hồi 55% nợ đọng bảo hiểm xã hội qua thanh tra, kiểm tra

Vẫn còn nhiều đơn vị chưa bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Vẫn còn nhiều đơn vị chưa bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Tăng cường kiểm tra, nợ bảo hiểm xã hội giảm mạnh

Tăng cường kiểm tra, nợ bảo hiểm xã hội giảm mạnh

Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động: Nhiều sổ vẫn do doanh nghiệp giữ

Bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động: Nhiều sổ vẫn do doanh nghiệp giữ

Một học sinh được BHYT chi trả 1,8 tỷ đồng: Quyền lợi bảo hiểm học đường quy định thế nào?

Một học sinh được BHYT chi trả 1,8 tỷ đồng: Quyền lợi bảo hiểm học đường quy định thế nào?

Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sẽ hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động trước 30/9/2018

Sẽ hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động trước 30/9/2018

Thẻ BHYT hết hạn đúng lúc ốm, bạn phải làm gì?

Thẻ BHYT hết hạn đúng lúc ốm, bạn phải làm gì?

Sai thời điểm đủ 5 năm liên tục, quyền lợi của người tham gia BHYT có bị thiệt?

Sai thời điểm đủ 5 năm liên tục, quyền lợi của người tham gia BHYT có bị thiệt?