Tiếp cận FDI theo hướng mới

Tiếp cận FDI theo hướng mới

Công bố băng dán vết thương dạng gel từ ứng dụng tế bào gốc nhung hươu

Công bố băng dán vết thương dạng gel từ ứng dụng tế bào gốc nhung hươu

Ra mắt trung tâm Việt - Nhật về đào tạo và chuyển giao công nghệ robot, tự động hóa

Ra mắt trung tâm Việt - Nhật về đào tạo và chuyển giao công nghệ robot, tự động hóa

Khu Công nghệ cao TPHCM thu hút đầu tư các dự án nghiên cứu - đào tạo - ươm tạo

Khu Công nghệ cao TPHCM thu hút đầu tư các dự án nghiên cứu - đào tạo - ươm tạo

Thủ tướng: Phấn đấu đưa Khu Công nghệ cao TPHCM thành thung lũng Silicon của khu vực

Thủ tướng: Phấn đấu đưa Khu Công nghệ cao TPHCM thành thung lũng Silicon của khu vực

SHTP phải là một trung tâm lớn về nghiên cứu và phát triển công nghệ cao

SHTP phải là một trung tâm lớn về nghiên cứu và phát triển công nghệ cao

Hiệu quả từ Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Hiệu quả từ Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh