Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025

Ngày 4-3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 - 2021, nghe và cho ý kiến về một số...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025

Khởi công tổ hợp Nhà máy xi măng Đại Dương chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Khởi công tổ hợp Nhà máy xi măng Đại Dương chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Ban Quản lý KKTNS và các KCN trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các gia đình khó khăn

Ban Quản lý KKTNS và các KCN trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho các gia đình khó khăn

Huyện Tĩnh Gia tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn

Huyện Tĩnh Gia tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh

Ấm tình đoàn kết, sẻ chia với người lao động

Ấm tình đoàn kết, sẻ chia với người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân huyện Tĩnh Gia

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân huyện Tĩnh Gia

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ 2020

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ 2020

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương

Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN trao tiền hỗ trợ xây nhà tình thương

Tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư

Tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu – Logistics

Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu – Logistics