Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (mở rộng)

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (mở rộng)

Sáng ngày 10/1/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện...
Khởi công nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.000 tỉ

Khởi công nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.000 tỉ

Thủ tướng phát động khởi công Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát động khởi công Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Để khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đúng tiến độ và an toàn...

Để khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đúng tiến độ và an toàn...

Khởi công dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung Trung tâm Điện lực Dung Quất trong quý I/2021

Khởi công dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung Trung tâm Điện lực Dung Quất trong quý I/2021

Liên danh Trường Sơn trúng gói thầu qua mạng hơn 3.000 tỷ của EVN

Liên danh Trường Sơn trúng gói thầu qua mạng hơn 3.000 tỷ của EVN

Liên danh Trường Sơn trúng gói thầu qua mạng hơn 3.000 tỷ của EVN

Liên danh Trường Sơn trúng gói thầu qua mạng hơn 3.000 tỷ của EVN

Doanh nghiệp lớn trúng thầu hơn 3.200 tỷ đồng mở rộng Thủy điện Hòa Bình

Doanh nghiệp lớn trúng thầu hơn 3.200 tỷ đồng mở rộng Thủy điện Hòa Bình

Giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng để khởi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng vào tháng 1/2021

Giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng để khởi công dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng vào tháng 1/2021

Vận chuyển máy biến áp nặng gần 287 tấn lên thủy điện Sơn La

Vận chuyển máy biến áp nặng gần 287 tấn lên thủy điện Sơn La

Tạo mọi điều kiện để khởi công Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng trong tháng 10

Tạo mọi điều kiện để khởi công Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng trong tháng 10

Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Phương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN từ ngày 1/1/2020

Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Phương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVN từ ngày 1/1/2020

EVN rót hơn 9.200 tỷ đồng mở rộng Thủy điện Hòa Bình

EVN rót hơn 9.200 tỷ đồng mở rộng Thủy điện Hòa Bình