Sai phạm tại Khu KTM Chu Lai: Được ưu ái mua cát 23.000 đồng/m3, bán lại 168.000 đồng/m3

Sai phạm tại Khu KTM Chu Lai: Được ưu ái mua cát 23.000 đồng/m3, bán lại 168.000 đồng/m3

Chi tiết các sai phạm tại công trình do Ban KTM Chu Lai đầu tư

Chi tiết các sai phạm tại công trình do Ban KTM Chu Lai đầu tư

Quảng Nam: Chưa cho kế toán trưởng Khu KTM Chu Lai nghỉ việc

Quảng Nam: Chưa cho kế toán trưởng Khu KTM Chu Lai nghỉ việc

Vì sao Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xin nghỉ việc?

Vì sao Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xin nghỉ việc?

Kế toán trưởng xin nghỉ việc gần ngày ký kết luận thanh tra

Kế toán trưởng xin nghỉ việc gần ngày ký kết luận thanh tra

Xử lý sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Xử lý sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Ban QL Khu kinh tế mở Chu Lai gây thất thoát lớn: Chi tiết sai phạm thế nào?

Ban QL Khu kinh tế mở Chu Lai gây thất thoát lớn: Chi tiết sai phạm thế nào?

Đề nghị xử lý Phó BQL Khu kinh tế mở Chu Lai vi phạm trong việc bán cát tận thu

Đề nghị xử lý Phó BQL Khu kinh tế mở Chu Lai vi phạm trong việc bán cát tận thu

Quảng Nam: Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Ban Kinh tế mở Chu Lai

Quảng Nam: Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Ban Kinh tế mở Chu Lai

Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Hô biến 357.705 khối cát thừa, giá trị hơn 8,2 tỷ đồng rất khó hiểu

Sai phạm tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, kiến nghị thu hồi hơn 12 tỷ đồng

Sai phạm tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, kiến nghị thu hồi hơn 12 tỷ đồng