TP.HCM: Lấy phiếu tín nhiệm 30 cán bộ chủ chốt

TP.HCM: Lấy phiếu tín nhiệm 30 cán bộ chủ chốt

Danh sách 30 chức danh chủ chốt ở TPHCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm

Danh sách 30 chức danh chủ chốt ở TPHCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm

Kiện toàn nhân sự 3 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 3 tỉnh thành

Thay đổi nhân sự tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Thay đổi nhân sự tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Nhân sự mới TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên

Nhân sự mới TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Đồng bào dân tộc thiểu số ủng hộ thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Đồng bào dân tộc thiểu số ủng hộ thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM