Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trao quyết định cán bộ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trao quyết định cán bộ

Nhiều mô hình, phương thức thực hiện tốt chính sách dân tộc tại TPHCM

Nhiều mô hình, phương thức thực hiện tốt chính sách dân tộc tại TPHCM

Bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh, thành

Bổ nhiệm nhân sự 4 tỉnh, thành

Bà Đặng Thị Tuyết Mai giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc TPHCM

Bà Đặng Thị Tuyết Mai giữ chức Phó Trưởng ban Dân tộc TPHCM

Chung kết Hội thi 'Tuyên truyền chính sách, pháp luật bằng tiếng dân tộc' năm 2019

Chung kết Hội thi 'Tuyên truyền chính sách, pháp luật bằng tiếng dân tộc' năm 2019

Ông Đinh Văn Hòa làm Phó Trưởng ban Ban Dân tộc TPHCM

Ông Đinh Văn Hòa làm Phó Trưởng ban Ban Dân tộc TPHCM

Danh sách 30 chức danh chủ chốt ở TPHCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm

Kiện toàn nhân sự 3 tỉnh thành

Thay đổi nhân sự tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ