Phòng, chống tác hại của thuốc lá cần nâng cao nhận thức từ nhiều phía

Phòng, chống tác hại của thuốc lá cần nâng cao nhận thức từ nhiều phía

Theo thống kê từ Tổ chức Y tế thế giới, trong năm 2020, thế giới có 8 triệu người tử vong vì thuốc lá và...
Thanh Hóa: Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thanh Hóa: Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá: Vẫn còn những hạn chế

Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá: Vẫn còn những hạn chế

Nâng cao năng lực truyền thông, báo chí về phòng chống tác hại của thuốc lá

Nâng cao năng lực truyền thông, báo chí về phòng chống tác hại của thuốc lá

Nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá

Nâng cao năng lực truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá

Ngành Y tế: Tăng cường truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá

Ngành Y tế: Tăng cường truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá

Xã Diên Điền: Nhiều giải pháp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Xã Diên Điền: Nhiều giải pháp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Hướng tới xây dựng bệnh viện không khói thuốc lá

Hướng tới xây dựng bệnh viện không khói thuốc lá

Phường Ninh Giang: Nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác truyền thông

Phường Ninh Giang: Nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác truyền thông

Xã Suối Tiên: Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Xã Suối Tiên: Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Chủ động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Chủ động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Tổ chức công đoàn tham gia tích cực

Tổ chức công đoàn tham gia tích cực

Giảm tỷ lệ sử dụng, tăng hiểu biết về tác hại của thuốc lá

Giảm tỷ lệ sử dụng, tăng hiểu biết về tác hại của thuốc lá

Việt Nam là 1 trong 15 quốc gia có người hút thuốc lá cao nhất thế giới

Việt Nam là 1 trong 15 quốc gia có người hút thuốc lá cao nhất thế giới

Điểm sáng trong phòng chống tác hại thuốc lá ở Hậu Giang

Điểm sáng trong phòng chống tác hại thuốc lá ở Hậu Giang