Nỗ lực vận động chăm lo đời sống nhân dân

Nỗ lực vận động chăm lo đời sống nhân dân

'Tập thể Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Nhơn Lộc 1 nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo hộ...
Phát huy sức mạnh nhân dân

Phát huy sức mạnh nhân dân

Cả đời lo...việc làng

Cả đời lo...việc làng

Sức sống mới ở khu dân cư

Sức sống mới ở khu dân cư

Nỗ lực hỗ trợ đời sống nhân dân

Nỗ lực hỗ trợ đời sống nhân dân

Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư 14 phường Phú Thượng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư 14 phường Phú Thượng

Xây dựng đô thị văn minh

Xây dựng đô thị văn minh

Sóc Trăng: Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư

Sóc Trăng: Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư

Sôi nổi Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc

Sôi nổi Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc' ở khu vực Phú Luông, quận Ô Môn

Ngày hội 'Đại đoàn kết toàn dân tộc' ở khu vực Phú Luông, quận Ô Môn

Ninh Kiều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ninh Kiều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vui tươi phấn khởi

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vui tươi phấn khởi

Khi người dân đồng lòng

Khi người dân đồng lòng

Xây dựng nếp sống văn minh

Xây dựng nếp sống văn minh

Chung sức, chung lòng xây dựng khu dân cư

Chung sức, chung lòng xây dựng khu dân cư

Đồng lòng xây dựng khu dân cư văn minh

Đồng lòng xây dựng khu dân cư văn minh

Đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp

Đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp

Vì dân phục vụ

Vì dân phục vụ

Đem mái ấm đến với người có công, hộ nghèo

Đem mái ấm đến với người có công, hộ nghèo

Giúp người dân nâng cao mức sống

Giúp người dân nâng cao mức sống

Đoàn kết giảm nghèo

Đoàn kết giảm nghèo

Xây dựng khu dân cư văn minh

Xây dựng khu dân cư văn minh

Góp sức xây dựng khu dân cư

Góp sức xây dựng khu dân cư

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Nữ Trưởng Ban Công tác Mặt trận gần dân

Nữ Trưởng Ban Công tác Mặt trận gần dân

Khu dân cư đoàn kết

Khu dân cư đoàn kết

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ mặt trận

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ mặt trận

Tăng cường hoạt động giám sát ở khu dân cư

Tăng cường hoạt động giám sát ở khu dân cư

Người cán bộ Mặt trận tiêu biểu

Người cán bộ Mặt trận tiêu biểu

Gần dân, chăm lo cho dân

Gần dân, chăm lo cho dân

Đoàn kết xây dựng quê hương

Đoàn kết xây dựng quê hương

Phường Giảng Võ: Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phường Giảng Võ: Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phường Vĩnh Phúc cần nêu cao hơn nữa tinh thần của ngày hội đại đoàn kết

Phường Vĩnh Phúc cần nêu cao hơn nữa tinh thần của ngày hội đại đoàn kết

Bình Định: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Gò Bùi

Bình Định: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư thôn Gò Bùi

Đoàn kết xây dựng quê hương

Đoàn kết xây dựng quê hương

Sôi nổi hoạt động 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' ở khu dân cư

Sôi nổi hoạt động 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' ở khu dân cư

Phát huy dân chủ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Phát huy dân chủ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí