'Tử' vì chiếm đoạt tiền từ giải phóng mặt bằng

'Tử' vì chiếm đoạt tiền từ giải phóng mặt bằng

Thất thoát tiền tỉ từ giải phóng mặt bằng

Thất thoát tiền tỉ từ giải phóng mặt bằng

'Ăn' hơn 54 tỉ đồng, cựu Trưởng Ban bồi thường GPMB lãnh án tử

'Ăn' hơn 54 tỉ đồng, cựu Trưởng Ban bồi thường GPMB lãnh án tử

Một trưởng ban giải phóng mặt bằng ở TP.HCM lĩnh án tử

Một trưởng ban giải phóng mặt bằng ở TP.HCM lĩnh án tử

Tham ô tài sản, nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú lãnh án tử hình

Tham ô tài sản, nguyên Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tân Phú lãnh án tử hình

Nguyên Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng lĩnh án tử hình

Nguyên Trưởng ban bồi thường giải phóng mặt bằng lĩnh án tử hình

Tham ô hàng chục tỷ đồng, nguyên Trưởng ban Bồi thường GMPB lãnh án tử

Tham ô hàng chục tỷ đồng, nguyên Trưởng ban Bồi thường GMPB lãnh án tử

Cựu trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Tân Phú lãnh án tử hình

Cựu trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Tân Phú lãnh án tử hình

Nguyên dàn lãnh đạo quận Tân Phú bị kỷ luật vì sai phạm của 1 'sếp'

Nguyên dàn lãnh đạo quận Tân Phú bị kỷ luật vì sai phạm của 1 'sếp'

Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm đoạt hơn 54 tỉ đồng

Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm đoạt hơn 54 tỉ đồng

Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tư lợi 54 tỉ

Trưởng Ban bồi thường ở TP HCM kéo người thân vào vụ tham ô hàng chục tỷ đồng

Trưởng Ban bồi thường ở TP HCM kéo người thân vào vụ tham ô hàng chục tỷ đồng

'Quan' quận rút ruột hàng chục tỉ cùng con dâu, rể

'Quan' quận rút ruột hàng chục tỉ cùng con dâu, rể

Trưởng ban bồi thường cùng dâu, rể tham ô hàng tỉ đồng

Trưởng ban bồi thường cùng dâu, rể tham ô hàng tỉ đồng

'Ăn' 54,1 tỉ đồng 7 năm mới lộ

'Ăn' 54,1 tỉ đồng 7 năm mới lộ