Đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát

Đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng lên tiếng về chuyện bổ nhiệm 'thần tốc' Giám đốc Sở TNMT Tô Văn Hùng

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng lên tiếng về chuyện bổ nhiệm 'thần tốc' Giám đốc Sở TNMT Tô Văn Hùng

Tân Giám đốc Sở TN và MT Đà Nẵng được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn?

Tân Giám đốc Sở TN và MT Đà Nẵng được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn?

Sở Nội vụ Đà Nẵng nói gì việc GĐ Sở TN-MT thiếu chứng chỉ?

Sở Nội vụ Đà Nẵng nói gì việc GĐ Sở TN-MT thiếu chứng chỉ?

Sẽ giám sát về bảo vệ môi trường làng nghề

Sẽ giám sát về bảo vệ môi trường làng nghề

Đà Nẵng: Bầu, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng: Bầu, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng bầu, bổ nhiệm một loạt chức danh chủ chốt

Đà Nẵng bầu, bổ nhiệm một loạt chức danh chủ chốt

Bản tin 20H: Máy bay trực thăng bất ngờ rơi trên tàu sân bay Mỹ

Bản tin 20H: Máy bay trực thăng bất ngờ rơi trên tàu sân bay Mỹ

HĐND Đà Nẵng họp bất thường, miễn nhiệm nhiều nhân sự

HĐND Đà Nẵng họp bất thường, miễn nhiệm nhiều nhân sự

HĐND TP. Đà Nẵng tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm nhiều nhân sự

HĐND TP. Đà Nẵng tổ chức kỳ họp bất thường miễn nhiệm nhiều nhân sự

Đà Nẵng: Điều động Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Bí thư quận

Đà Nẵng: Điều động Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Bí thư quận

Đà Nẵng triệu tập kỳ họp bất thường bầu bổ sung, miễn nhiệm hàng loạt chức vụ

Đà Nẵng triệu tập kỳ họp bất thường bầu bổ sung, miễn nhiệm hàng loạt chức vụ

Đà Nẵng triệu tập kỳ họp HĐND bất thường liên quan đến nhân sự

Đà Nẵng triệu tập kỳ họp HĐND bất thường liên quan đến nhân sự

Đà Nẵng họp HĐND bất thường miễn nhiệm, bổ sung nhiều Ủy viên UBND

Đà Nẵng họp HĐND bất thường miễn nhiệm, bổ sung nhiều Ủy viên UBND

Hà Nội: Tiếp tục kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực nước sạch

Hà Nội: Tiếp tục kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực nước sạch

Xây dựng thành phố thông minh cũng phải có thương hiệu riêng

Xây dựng thành phố thông minh cũng phải có thương hiệu riêng

Đà Nẵng: Mỗi ngày tăng hơn 50 ô tô và hàng trăm xe máy

Đà Nẵng: Mỗi ngày tăng hơn 50 ô tô và hàng trăm xe máy

Tranh chấp chung cư lan rộng: Hàng loạt quận lờ trách nhiệm

Tranh chấp chung cư lan rộng: Hàng loạt quận lờ trách nhiệm