Khôi phục 'mạch máu' hàng không sau dịch

Khôi phục 'mạch máu' hàng không sau dịch

Trong khi Hàng không thế giới vẫn đang 'đóng băng' do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì Hàng không Việt Nam...