'Together With Me' trở lại, tung poster siêu ngược: Là bắt đầu hay kết thúc?

'Together With Me' trở lại, tung poster siêu ngược: Là bắt đầu hay kết thúc?

Tài tử nổi tiếng Thái Lan bị bắt ngay trên phim trường

Tài tử nổi tiếng Thái Lan bị bắt ngay trên phim trường

Tài tử Thái Lan bị bắt trên phim trường ngay trong ngày sinh nhật

Tài tử Thái Lan bị bắt trên phim trường ngay trong ngày sinh nhật

Tài tử nổi tiếng Thái Lan bị bắt tại phim trường vì liên quan đến vụ rửa tiền và lừa đảo gây chấn động

Tài tử nổi tiếng Thái Lan bị bắt tại phim trường vì liên quan đến vụ rửa tiền và lừa đảo gây chấn động

Tài tử Thái Lan bị cảnh sát ập vào bắt giữ trên phim trường

Tài tử Thái Lan bị cảnh sát ập vào bắt giữ trên phim trường

Diễn viên Thái Lan bị bắt ngay tại phim trường đúng ngày sinh nhật

Diễn viên Thái Lan bị bắt ngay tại phim trường đúng ngày sinh nhật

Tài tử nổi tiếng Thái Lan bị bắt ngay trên phim trường

Tài tử nổi tiếng Thái Lan bị bắt ngay trên phim trường

Tài tử Thái Lan bị cảnh sát ập vào bắt trên phim trường

Tài tử Thái Lan bị cảnh sát ập vào bắt trên phim trường