Thật giả ở game show hẹn hò

Thật giả ở game show hẹn hò

Trong khoảng 3 thập kỷ, truyền hình quốc tế xuất hiện hàng trăm chương trình mai mối, hẹn hò. Tuy nhiên, có...