Kỳ quặc lửa ma tự cháy cực dị, không ai có thể dập

Kỳ quặc lửa ma tự cháy cực dị, không ai có thể dập

Lửa tự phát là một hiện tượng thiên nhiên hiếm có, khiến nhà khoa học rất có hứng thú. Hầu hết các ngọn lửa...