Thu phí cầu Văn Lang từ 4/1/2019

Thu phí cầu Văn Lang từ 4/1/2019

Chính thức thu phí qua cầu Việt Trì - Ba Vì từ ngày 4/1/2019

Chính thức thu phí qua cầu Việt Trì - Ba Vì từ ngày 4/1/2019

Thu phí qua cầu Việt Trì - Ba Vì bắc qua sông Hồng từ 4-1-2019

Thu phí qua cầu Việt Trì - Ba Vì bắc qua sông Hồng từ 4-1-2019

Từ 4/1/2019 bắt đầu thu phí cầu Ba Vì - Việt Trì

Từ 4/1/2019 bắt đầu thu phí cầu Ba Vì - Việt Trì

Nhìn lại hàng chục công trình giao thông lớn hoàn thành năm 2018

Nhìn lại hàng chục công trình giao thông lớn hoàn thành năm 2018

Từ 4/1/2019 bắt đầu thu phí cầu Ba Vì - Việt Trì

Từ 4/1/2019 bắt đầu thu phí cầu Ba Vì - Việt Trì

Chính thức thông xe đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cầu Văn Lang nối Việt Trì - Ba Vì

Chính thức thông xe đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cầu Văn Lang nối Việt Trì - Ba Vì

Ngày 7/10, thông xe cầu Việt Trì - Ba Vì

Ngày 7/10, thông xe cầu Việt Trì - Ba Vì