Chiến dịch Bình Giã ghi tên các chị, các má

Chiến dịch Bình Giã ghi tên các chị, các má

Chiến dịch Bình Giã là chiến dịch tiến công đầu tiên của bộ đội chủ lực miền Đông Nam Bộ, góp phần tạo ra...