Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông – vận tải

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giao thông – vận tải

Tăng nguồn cung điện cho Bắc Ninh và Thanh Hóa

Tăng nguồn cung điện cho Bắc Ninh và Thanh Hóa

Đưa vào vận hành trạm biến áp 220kV Nông Cống và nhánh rẽ

Đưa vào vận hành trạm biến áp 220kV Nông Cống và nhánh rẽ

Đóng điện và đưa vào vận hành TBA 220kV Nông Cống

Đóng điện và đưa vào vận hành TBA 220kV Nông Cống

Nhập nhèm đấu giá xe công

Nhập nhèm đấu giá xe công

Đóng điện giàn tụ bù ngang 110kV Phủ Lý

Đóng điện giàn tụ bù ngang 110kV Phủ Lý

Thêm giáo viên rơi nước mắt vì nhận lương hưu 1,3 triệu sau 39 năm dạy học

Thêm giáo viên rơi nước mắt vì nhận lương hưu 1,3 triệu sau 39 năm dạy học

Cô giáo từng nhận lương bằng lúa, khoai, về hưu lương chỉ hơn 1 triệu đồng

Cô giáo từng nhận lương bằng lúa, khoai, về hưu lương chỉ hơn 1 triệu đồng

Thêm 1 giáo viên dạy 38 năm 'ứa nước mắt' nhận lương hưu 1,3 triệu đồng

Thêm 1 giáo viên dạy 38 năm 'ứa nước mắt' nhận lương hưu 1,3 triệu đồng

Thêm một giáo viên mầm non 39 năm công tác nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng

Thêm một giáo viên mầm non 39 năm công tác nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng

Chi hơn 20 tỷ đồng sửa 11 km đường, 3 tháng sau lại xuống cấp

Chi hơn 20 tỷ đồng sửa 11 km đường, 3 tháng sau lại xuống cấp