Bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà Trần tại Đông Triều

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhà Trần tại Đông Triều

TX Đông Triều chứa đựng rất nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể liên quan đến đời nhà Trần. Hiện nay,...
Hát xẩm xứ Nghệ đạt giải A Liên hoan hát xẩm các tỉnh khu vực phía Bắc

Hát xẩm xứ Nghệ đạt giải A Liên hoan hát xẩm các tỉnh khu vực phía Bắc

Về nơi tìm thấy hộp vàng hoa sen thời Trần...

Về nơi tìm thấy hộp vàng hoa sen thời Trần...

Ngọa Vân xuân về

Ngọa Vân xuân về

Linh thiêng Ngọa Vân

Linh thiêng Ngọa Vân

Điều ít biết về nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Điều ít biết về nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Hơn 2.000 phật tử dâng hương, chiêm bái Phật hoàng Trần Nhân Tông

Hơn 2000 phật tử dâng hương tưởng nhớ Phật hoàng Trần Nhân Tông tại am Ngọa Vân

Những biện pháp thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0