Bình Phước xây dựng định hướng phân vùng kinh tế vườn

Bình Phước xây dựng định hướng phân vùng kinh tế vườn

Không chỉ được biết đến bởi các loại cây công nghiệp, như: cao su, điều, hồ tiêu mà Bình Phước còn có những...