Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn và an toàn cho nhà đầu tư nước ngoài

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đang được cộng đồng thế giới đánh giá cao, trở thành một điểm...
Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư tại khu vực ASEAN

Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư tại khu vực ASEAN

Trong COVID-19, Việt Nam vẫn được coi là điểm hấp dẫn đầu tư

Trong COVID-19, Việt Nam vẫn được coi là điểm hấp dẫn đầu tư

Doanh nghiệp tại Trung Quốc hoãn dịch chuyển sang Việt Nam

Doanh nghiệp tại Trung Quốc hoãn dịch chuyển sang Việt Nam

Doanh nghiệp tại Trung Quốc trì hoãn dịch chuyển sang Việt Nam

Doanh nghiệp tại Trung Quốc trì hoãn dịch chuyển sang Việt Nam

Yên tâm vì đình chiến thương mại, doanh nghiệp Trung Quốc trì hoãn chuyển sang Việt Nam

Yên tâm vì đình chiến thương mại, doanh nghiệp Trung Quốc trì hoãn chuyển sang Việt Nam