Hành tím thu hoạch sớm trúng mùa, trúng giá

Hành tím thu hoạch sớm trúng mùa, trúng giá

Hành tím đặc sản của Vĩnh Châu đang thu hoạch sớm trúng mùa, trúng giá. Đặc biệt mô hình trồng hành tím bón...