Bệnh viện Dã chiến cấp 2.1 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan

Bệnh viện Dã chiến cấp 2.1 lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan

10 'bông hồng quân y' lên đường lo việc nước

10 'bông hồng quân y' lên đường lo việc nước

Bản tin 20H: Người đàn ông mang hàng nóng tử thủ trong nhà

Bản tin 20H: Người đàn ông mang hàng nóng tử thủ trong nhà

Khám phá tính năng siêu vận tải cơ chuyên chở lính gìn giữ hòa bình Việt Nam

Khám phá tính năng siêu vận tải cơ chuyên chở lính gìn giữ hòa bình Việt Nam

63 chiến sĩ Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

63 chiến sĩ Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện sứ mệnh vì hòa bình

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện sứ mệnh vì hòa bình

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

Những hình ảnh BV Dã chiến Cấp 2 Việt Nam xuất quân lên đường đến Nam Sudan

Những hình ảnh BV Dã chiến Cấp 2 Việt Nam xuất quân lên đường đến Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam xuất quân tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam xuất quân tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Những bóng hồng 'mũ nồi xanh' lên đường làm nhiệm vụ ở châu Phi

Những bóng hồng 'mũ nồi xanh' lên đường làm nhiệm vụ ở châu Phi

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam 'rắn rỏi' lên đường đi làm nhiệm vụ

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam 'rắn rỏi' lên đường đi làm nhiệm vụ