Xúc động bác sĩ kẹt trong 'tâm dịch', đồng nghiệp ở nhà cấp cứu cha già

Xúc động bác sĩ kẹt trong 'tâm dịch', đồng nghiệp ở nhà cấp cứu cha già

Đang chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 trong 'tâm dịch' Quảng Nam, BS Huỳnh Quang Đại bất ngờ nghe tin...
BN 416 ở Đà Nẵng phải dùng ECMO, triệu chứng nặng như BN 91

BN 416 ở Đà Nẵng phải dùng ECMO, triệu chứng nặng như BN 91

Truyền thông Canada: Bệnh nhân 91 khỏi bệnh - biểu tượng chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam

Truyền thông Canada: Bệnh nhân 91 khỏi bệnh - biểu tượng chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam

Video bệnh nhân 91 nói 'Cảm ơn' bằng tiếng Việt trước buổi hội chẩn online

Video bệnh nhân 91 nói 'Cảm ơn' bằng tiếng Việt trước buổi hội chẩn online

Video bệnh nhân 91 nói 'Cảm ơn' bằng tiếng Việt trước buổi hội chẩn online

Video bệnh nhân 91 nói 'Cảm ơn' bằng tiếng Việt trước buổi hội chẩn online

Video bệnh nhân 91 nói 'Cảm ơn' bằng tiếng Việt trước buổi hội chẩn online

Video bệnh nhân 91 nói 'Cảm ơn' bằng tiếng Việt trước buổi hội chẩn online

Tin vui: bệnh nhân 91 thực sự tạm biệt máy móc hỗ trợ, về Anh ngày 12/7

Tin vui: bệnh nhân 91 thực sự tạm biệt máy móc hỗ trợ, về Anh ngày 12/7

Rời khỏi các loại máy hỗ trợ, bệnh nhân 91 hồi sinh diệu kỳ, hy vọng được về Anh

Rời khỏi các loại máy hỗ trợ, bệnh nhân 91 hồi sinh diệu kỳ, hy vọng được về Anh

Bệnh nhân 91, phi công người Anh đã cai ECMO, bỏ máy thở, đi dạo trên xe lăn

Bệnh nhân 91, phi công người Anh đã cai ECMO, bỏ máy thở, đi dạo trên xe lăn

Bệnh nhân 91, phi công người Anh đã cai ECMO, bỏ máy thở, đi dạo trên xe lăn

Bệnh nhân 91, phi công người Anh đã cai ECMO, bỏ máy thở, đi dạo trên xe lăn

Bệnh nhân 91, phi công người Anh đã cai ECMO, bỏ máy thở, đi dạo trên xe lăn

Bệnh nhân 91, phi công người Anh đã cai ECMO, bỏ máy thở, đi dạo trên xe lăn

Video hồi phục 'thần kỳ', bệnh nhân 91 giao tiếp hoàn toàn tỉnh táo

Video hồi phục 'thần kỳ', bệnh nhân 91 giao tiếp hoàn toàn tỉnh táo

Hội chẩn 3 miền xem xét có ghép phổi khi bệnh nhân 91 đã hồi phục thần kỳ

Hội chẩn 3 miền xem xét có ghép phổi khi bệnh nhân 91 đã hồi phục thần kỳ

Hội chẩn 3 miền xem xét có ghép phổi khi bệnh nhân 91 đã hồi phục thần kỳ

Hội chẩn 3 miền xem xét có ghép phổi khi bệnh nhân 91 đã hồi phục thần kỳ

Hy vọng ngưng máy thở cho bệnh nhân bị ngạt khói do cháy nhà

Hy vọng ngưng máy thở cho bệnh nhân bị ngạt khói do cháy nhà

Phi công người Anh, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở bar Buddha sức khỏe ra sao?

Phi công người Anh, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở bar Buddha sức khỏe ra sao?

Bí thư Thăng: Cảnh sát hình sự phải giỏi võ

Bí thư Thăng: Cảnh sát hình sự phải giỏi võ