Cứu thành công gần 140 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu thành công gần 140 thuyền viên gặp nạn trên biển

Lực lượng TKCN hàng hải phối hợp ứng cứu thành công 138 thuyền viên gặp nạn trên biển.
Dông, lốc gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Dông, lốc gây thiệt hại tại nhiều địa phương

Vũng Tàu: Cứu nạn thành công 6 thuyền viên bị chìm trên biển

Vũng Tàu: Cứu nạn thành công 6 thuyền viên bị chìm trên biển

Kịp thời cứu nạn 6 thuyền viên trên tàu cá bị chìm trên biển

Kịp thời cứu nạn 6 thuyền viên trên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu nạn thành công 6 thuyền viên tàu cá bị chìm

Cứu nạn thành công 6 thuyền viên tàu cá bị chìm

Cứu 6 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu 6 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Kịp thời cứu nạn 6 thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Kịp thời cứu nạn 6 thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển

Cứu nạn thành công 6 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Cứu nạn thành công 6 thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Cứu nạn thành công 6 thuyền viên tàu cá bị chìm

Cứu nạn thành công 6 thuyền viên tàu cá bị chìm

Cứu nạn khẩn cấp sáu thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Cứu nạn khẩn cấp sáu thuyền viên trên tàu cá bị chìm

Cứu nạn 6 thuyền viên trên tàu cá bị chìm ngoài biển

Cứu nạn 6 thuyền viên trên tàu cá bị chìm ngoài biển

Cứu thành công 6 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu thành công 6 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu nạn kịp thời sáu ngư dân trên tàu cá bị chìm trên biển

Cứu nạn kịp thời sáu ngư dân trên tàu cá bị chìm trên biển