Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong

Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong

Quảng Nam: Cháu bé 12 tuổi bị tay lái xe đạp điện đâm qua vùng bẹn

Quảng Nam: Cháu bé 12 tuổi bị tay lái xe đạp điện đâm qua vùng bẹn

Gắp thành công cung răng giả trong thực quản

Gắp thành công cung răng giả trong thực quản

Nội soi cấp cứu lấy cung răng giả trong thực quản bệnh nhân

Nội soi cấp cứu lấy cung răng giả trong thực quản bệnh nhân

Quảng Nam: Cứu sống một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng

Quảng Nam: Cứu sống một bệnh nhân bị đa chấn thương nặng

Cứu sống cụ bà gần 70 tuổi bị đa thương nặng

Cứu sống cụ bà gần 70 tuổi bị đa thương nặng

Dân bức xúc vì bệnh viện thiếu thuốc

Dân bức xúc vì bệnh viện thiếu thuốc

Cháu mổ gà ăn lễ, bà trượt chân ngã trúng dao bị đứt khí quản

Cháu mổ gà ăn lễ, bà trượt chân ngã trúng dao bị đứt khí quản

Cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản

Cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản

Cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản

Cứu sống một bệnh nhân bị đứt khí quản

Gắp thành công lưỡi câu, bật lửa trong phổi nam bệnh nhân tâm thần

Gắp thành công lưỡi câu, bật lửa trong phổi nam bệnh nhân tâm thần

Quảng Nam: Gắp thành công lưỡi câu nằm trong phổi của bệnh nhân tâm thần

Quảng Nam: Gắp thành công lưỡi câu nằm trong phổi của bệnh nhân tâm thần

Bệnh nhân đau bụng, ho ra máu, bác sĩ mổ gắp được lưỡi câu, bánh xe bật lửa trong phổi

Bệnh nhân đau bụng, ho ra máu, bác sĩ mổ gắp được lưỡi câu, bánh xe bật lửa trong phổi

Gắp thành công bánh xe bật lửa ga trong phổi một bệnh nhân

Gắp thành công bánh xe bật lửa ga trong phổi một bệnh nhân

Nội soi gắp thành công dị vật phức tạp nằm trong phổi bệnh nhân

Nội soi gắp thành công dị vật phức tạp nằm trong phổi bệnh nhân

Nội soi gắp thành công dị vật trong phổi một bệnh nhân tâm thần

Nội soi gắp thành công dị vật trong phổi một bệnh nhân tâm thần