Hai tàu quét mìn thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật đến thăm Đà Nẵng

Hai tàu quét mìn thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật đến thăm Đà Nẵng

Tư lệnh Hải quân Nhật Bản thăm Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng

Tư lệnh Hải quân Nhật Bản thăm Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng

Đô đốc Nhật Bản: Việt Nam là một trong những nước quan trọng nhất

Đô đốc Nhật Bản: Việt Nam là một trong những nước quan trọng nhất

Hai tàu quét mìn của Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

Hai tàu quét mìn của Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

Hai tàu quét mìn của Nhật Bản cập cảng Tiên Sa

Hai tàu quét mìn của Nhật Bản cập cảng Tiên Sa

Hai tàu quét mìn Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng

Hai tàu quét mìn Nhật Bản đến thăm Đà Nẵng

Tàu quét mìn Nhật Bản thăm thành phố Đà Nẵng

Tàu quét mìn gần 6.000 tấn Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

Tàu Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Hình ảnh 2 tàu quét mìn hiện đại của Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Tàu tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Ðà Nẵng

Hai tàu quét mìn Bungo và Takashima cập cảng Tiên Sa

Bộ đôi tàu quét mìn hiện đại của Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Hai tàu quét mìn của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa

Tàu quét mìn của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng