Cứu một thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động

Cứu một thuyền viên tàu nước ngoài bị tai nạn lao động

Cứu một thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu một thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động trên vùng biển Đà Nẵng

Đà Nẵng: Kịp thời ứng cứu thuyền viên người Liberia gặp nạn trên biển

Đà Nẵng: Kịp thời ứng cứu thuyền viên người Liberia gặp nạn trên biển

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trên biển

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trên biển

Vượt biển đêm cứu thủy thủ Philippines gặp nạn trên biển

Vượt biển đêm cứu thủy thủ Philippines gặp nạn trên biển

Vượt biển trong đêm cứu thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn

Vượt biển trong đêm cứu thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn

Cứu hộ thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu hộ thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Vượt biển trong đêm tối cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Vượt biển trong đêm tối cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Xuyên đêm cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Xuyên đêm cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động

Trắng đêm giải cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Trắng đêm giải cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu thuyền viên người Philippines bị tai nạn lao động

Cứu thuyền viên người Philippines bị tai nạn lao động

Vượt biển đêm cứu thủy thủ Philippines gặp nạn trên biển

Vượt biển đêm cứu thủy thủ Philippines gặp nạn trên biển

Kịp thời cấp cứu thuyền viên nước ngoài bị thương nặng

Kịp thời cấp cứu thuyền viên nước ngoài bị thương nặng

Cứu thuyền viên tàu Liberia bị tai nạn trên biển miền Trung

Cứu thuyền viên tàu Liberia bị tai nạn trên biển miền Trung

Cấp cứu kịp thời thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cấp cứu kịp thời thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Thủy thủ trưởng người Philippines gặp nạn tại vùng biển Đà Nẵng, được cứu kịp thời

Thủy thủ trưởng người Philippines gặp nạn tại vùng biển Đà Nẵng, được cứu kịp thời

Vượt biển cứu thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trong đêm

Vượt biển cứu thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn trong đêm

Cấp cứu kịp thời một thuyền viên trên tàu nước ngoài

Cấp cứu kịp thời một thuyền viên trên tàu nước ngoài

Cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Cấp cứu thuyền viên tàu nước ngoài bị nạn trên biển

Cấp cứu thuyền viên tàu nước ngoài bị nạn trên biển