HT.Thích Thiện Pháp thay mặt tang quyến cảm tạ

HT.Thích Thiện Pháp thay mặt tang quyến cảm tạ

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư thay mặt tang gia hiếu quyến...
Khánh Hòa : Lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Như Ý

Khánh Hòa : Lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Như Ý

Khánh Hòa: Lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Như Ý

Khánh Hòa: Lễ Tiểu tường Trưởng lão HT.Thích Như Ý

Chùa Phú Đức đúc đại hồng chung, mở rộng xây dựng

Chùa Phú Đức đúc đại hồng chung, mở rộng xây dựng

Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Chí Tín

Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão HT.Thích Chí Tín

Chùa Hưng Long tổ chức trai đàn chẩn tế và cầu siêu

Chùa Hưng Long tổ chức trai đàn chẩn tế và cầu siêu

Khánh Hòa : Lễ Tạ pháp an cư và Tự tứ PL.2564

Khánh Hòa : Lễ Tạ pháp an cư và Tự tứ PL.2564

Phật giáo Khánh Hòa hiến máu nhân đạo trong mùa dịch

Phật giáo Khánh Hòa hiến máu nhân đạo trong mùa dịch

Chùa Phổ Thiện tưởng niệm Hòa thượng khai sơn, đúc chuông

Chùa Phổ Thiện tưởng niệm Hòa thượng khai sơn, đúc chuông

'Giới luật và vấn đề an cư'

'Giới luật và vấn đề an cư'

Lễ húy nhật HT.Thích Đỗng Minh tại chùa Long Sơn

Lễ húy nhật HT.Thích Đỗng Minh tại chùa Long Sơn

Phật giáo Ninh Hòa tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

Phật giáo Ninh Hòa tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức