MobiFone liên tục thử nghiệm mạng 5G tại các thành phố lớn

MobiFone liên tục thử nghiệm mạng 5G tại các thành phố lớn

Cùng với các nhà mạng khác, MobiFone cũng đã và đang thử nghiệm mạng 5G tại các thành phố lớn, đánh dấu...